Vakkundig  Onderscheidende

 Partners in projectontwikkeling


The Mission

Nexxt Space heeft jarenlange ervaring met ruimtelijke projecten. De kennis en ervaring hebben geleid tot een vakkundig en onderscheidend inzicht van de activiteiten in het gehele proces. Onze geijkte strategieën en de wijze waarop wij deze uitvoeren is bepalend geweest voor meerdere succesvolle vastgoedontwikkelingen.
Wij hebben een breed netwerk dat bestaat uit verschillende contacten in de private en publieke sector. Nexxt Space werkt in opdracht van projectontwikkelaars, investeerders, beleggers, aannemers, architecten, particulieren e.a.. Ook (her)ontwikkelen wij plannen door eigen initiatief en op eigen risico. Ons netwerk van contacten zorgt voor een goede afstemming van activiteiten en optimalisatie van de samenwerking.
Wij zijn betrokken in alle fasen van een project en bekend met alle activiteiten. Hierdoor worden diverse belangen van alle partijen goed afgewogen. Door onze passie en focus voor vastgoed zorgen wij ervoor dat de uitgangspunten worden vertaald in concrete doelstellingen en de gewenste resultaten worden bereikt.

Wij zijn een vertrouwd partner op diverse gebieden van vastgoed ontwikkeling. Wij richten ons voornamelijk op onderstaande activiteiten.